Lazurca, M. La Vita Come Mito Iniziatico Nella Memorialistica Di Mircea Eliade. AYLLU-SIAF. Revista De La Sociedad Iberoamericana De Antropología Filosófica (SIAF), Vol. 4, n.º 2, Apr. 2023, pp. 97-03, https://ayllu-siaf.com/index.php/revista/article/view/Ayllu-Siaf.2022.4.2.4.